Varnost

Varovanje osebnih podatkov

V podjetju Mladina d.d. Ljubljana spoštujemo vašo zasebnost. Zagotavljamo vam visoko raven varovanja podatkov in se zavezujemo, da bomo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Mladina d.d. Ljubljana ter jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Mladina d.d. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Mladina je dolžna v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti registriranega uporabnika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Mladina d.d..

Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, p. p. 2700 je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. Vložek. 1/6093/00, osnovni kapital znaša 75.120,00 EUR; Davčna številka: SI83610405, Matična številka: 5366399.

Predsednica uprave Denis Tavčar;